Our Doctors

搜尋結果

按專科治療中心/專科服務排列
>
執行重設
深切治療部
李衛全醫生
Dr. LEE Wai Chuen, Raymond
深切治療科主任
深切治療科名譽顧問醫生
深切治療科專科醫生
香港大學內外全科醫學士
英國皇家內科醫學院院士
英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
香港內科醫學院院士
香港大學感染及傳染病學深造文憑
香港大學公共衛生碩士
香港醫學專科學院院士(內科)
Dr. TSAI Nga Wing, Polly
蔡雅穎醫生
Dr. TSAI Nga Wing, Polly
深切治療科名譽顧問醫生
香港大學麻醉學系名譽臨床助理教授
深切治療科專科醫生
香港大學內外全科醫學士
英國皇家內科醫學院院士
英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
香港內科醫學院院士
香港醫學專科學院院士 (內科)