Our Doctors

搜尋結果

按專科治療中心/專科服務排列
>
執行重設
過敏病科中心
Dr. LEE Tak Hong
李德康醫生
Dr. LEE Tak Hong
過敏病科中心主任
過敏病科名譽顧問醫生
呼吸系統科名譽顧問醫生
香港大學內科學系名譽臨床教授
免疫及過敏病科專科醫生
英國劍橋大學內外全科醫學士
英國劍橋大學醫學博士
英國劍橋大學理學博士
英國皇家內科醫學院院士
英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士
英國皇家病理科醫學院榮授院士
香港內科醫學院院士
客席醫生
陳偉明醫生
Dr. CHAN Wai Ming, Alson
過敏病科名譽顧問醫生
香港大學兒童及青少年科學系名譽臨床助理教授
香港大學家庭醫學及基層醫療學系家庭醫學名譽臨床助理教授
香港中文大學兒科學系名譽臨床助理教授
兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生
香港中文大學內外全科醫學士
愛爾蘭皇家內外科醫學院兒科文憑
英國格拉斯哥皇家醫學院老人醫學文憑
香港大學社區老年醫學深造文憑
英國皇家兒科醫學院榮授院士
香港兒科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(兒科)